Wefan Gymraeg

Leena Farhat

key_leena.png

Candidate for Carmarthen East & Dinefwr

Leena, a Compute Science student at Aberystwyth University and a political activist is passionate about rural communities in Wales. She has campaigned for better care for the elderly, improved Welsh language provision, and the devolving of broadcasting and legal jurisdiction to Wales. 

Mae Leena, myfyriwr Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth a gweithredwr gwleidyddol, yn angerddol am gymunedau gwledig yng Nghymru. Mae hi wedi ymgyrchu dros ofal gwell i'r henoed, gwell darpariaeth Gymraeg, a datganoli awdurdodaeth darlledu a chyfreithiol i Gymru.  

Are you backing Leena? Click to pledge your vote, volunteer or donate today.

Contact

Email: CarmsLD@outlook.com

Twitter: @LeenaSFarhat

Sign in with Facebook, Twitter or Email.