Wefan Gymraeg

Leena Farhat

Candidate for Carmarthen East & Dinefwr

key_leena.png

Demanding Better for Carmarthen East & Dinefwr

Leena, a Computer Science student at Aberystwyth University and a political activist is passionate about rural communities in Wales. She has campaigned for better care for the elderly, improved Welsh language provision, and the devolving of broadcasting and legal jurisdiction to Wales. 

Mae Leena, myfyriwr Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth a gweithredwr gwleidyddol, yn angerddol am gymunedau gwledig yng Nghymru. Mae hi wedi ymgyrchu dros ofal gwell i'r henoed, gwell darpariaeth Gymraeg, a datganoli awdurdodaeth darlledu a chyfreithiol i Gymru.  

Back Leena and Demand Better for Carmarthen East & Dinefwr 

Pledge Your Vote
Donate Today
Volunteer Today

 

 

 

 

 

 

Contact

Email: CarmsLD@outlook.com

Twitter: @LeenaSFarhat